Wu-Tang

hiphop-1987-2013

HIPHOP专辑年度销量最高榜 1987-2013

mfdoom

11名最好的二把刀(说唱歌手/制作人)

GRANDMASTER FLASH AND THE FURIOUS FIVE (SHOW BIZ)

天下没有不散的筵席:那些逝去的Hip-Hop组合

CS189259-01A-BIG

武当的时代:Wu-Tang Clan – Enter the Wu-Tang (36 Chambers)